FANDOM


Uniwersytet Pigmenologii - (Uniwersity of Pigmen) inicjatywa zrzeszająca zainteresowanych sprawą Pigmenów użytkowników Craftsite. Początkowo serewer Minecraft, później temat na forum.

Powstanie

Serwer "World Uniwersity of Pigmen" został założony przez użytkownika plum1222 w roku 2011. Wkrótce upadł, a po dwóch latach użytkownik Vichs założył temat, będący tekstową wersją serwera, oraz jednocześnie - jego reprodukcją.

Badania

Uniwersytet Pigmenologii prowadził badania nad minecraftowymi mobami, występującymi w Netherze - Zombie Pigmenami. Na serwerze znaleźć można było m.in portal do Netheru, budynek uczelni, miasto itp. Zarówno w starszej jak i nowszej wersji Uniwersytetu, uczestnicy brali udział w wykładach, kursach, szkoleniach, prelakcjach, a także przeprowadzali doświadczenia, badania i obserwacje.

W temacie z roku 2013 prowadzono również dyskusje nad pochodzeniem Pigmenów i Netheru, a także nad ich budową wewnętrzną, funkcjonowaniem organizmu, inteligencją, czy też przyczyną pośmiertnego wypadania z nich samorodków złota.

Członkowie

Uczestnicy Uniwersytetu grający na serwerze z roku 2011:

Uczestnicy tekstowej wersji Uniwersytetu z roku 2013: